Z-LINE фильтр

Описание

Filtration classes

  • G2 (plastic and metal)
  • G3 (paper, plastic and metal)
  • G4 (paper, plastic and metal)
  • M5 (paper, plastic and metal)   
  • F7 (paper, plastic and metal) 
  • F8 (plastic and metal)

Цена зависит от количества. Делайте запрос.